Åbent brev – fri konkurrence

Åbent brev – fri konkurrence

Åbent brev til Dansk Kørelærer Union

Nedenfor har vi vedlagt den skrivelse som vi 10. Januar 2024 har afsendt til DKU. Det er vores håb, at branchen generelt vil støtte op om fri konkurrence fremadrettet til gavn for alle parter.

 

Kære Bent Grue og DKU’s bestyrelse

I god demokratisk stil, så ønsker vi at udfordre status quo i fuld offentlighed. Derfor vil dette brev være offentligt tilgængeligt via vores hjemmeside / Facebook side.

Vi har gennem nogle år set Jer gå mere og mere aggressivt ind på det kommercielle marked for køreskole-software, køreskole-udstyr og læringsmateriale.

Vores opfattelse er, at DKU er sat i verden for at gavne de danske køreskoler og udøve politisk indflydelse. Noget som vi kun kan bakke op om! At i vælger at lave en kommerciel forretning via jeres medejerskab i Drive4you og Køreskolemateriale, mener vi dog er helt forkert af flere årsager:
  1. Det er ikke i overensstemmelse med gældende konkurrencelovgivning, at en brancheforening bruger sine medlemmers loyalitet til at konkurrere på et kommercielt marked med egen vinding for øje, og begrænset konkurrence til følge. Dette inkluderer stærk anbefaling til medlemmer om at vælge ét produkt frem for et andet. Drive4you A/S ville ikke have eksisteret i dag uden DKU’s hjælp og anbefaling. 
  2. I og med at DKU har tæt kontakt med diverse myndigheder, så ligger I inde med viden som kan bruges i konkurrenceøjemed, og dermed forvrider i konkurrencen når I samtidig opererer på det kommercielle marked.
  3. Det er skadeligt for køreskolebranchen generelt, at begrænse det frie marked. Følgevirkningerne for branchen kan på sigt betyde højere priser og mindre innovation.

Ovenstående betragtninger er diskuteret med Færdselsstyrelsen såvel som Konkurrencestyrelsen. Færdselsstyrelsen har været særligt imødekommende, og har lovet os og andre leverandører, at vi vil have adgang til samme informationer og på samme tid som DKU / Drive4you / brancheforeninger.

Vi ønsker, at køreskolebranchen står stærkt politisk, og vi har
ikke noget ønske om at svække Jeres politiske position med “en dårlig sag”. Derfor har vi indtil videre undladt at lave en sag i Konkurrencestyrelsen. 

For at sikre den frie konkurrence er det vores mening, at I skal udbyde jeres undervisningsmateriale via alle kvalificerede leverandører med IT-platforme til branchen (såfremt de ønsker det). Samtidig bør det øjeblikkeligt ophøre, at anbefale én leverandør frem for en anden. For at leve op til gældende konkurrenceregler, så skal undervisningsmaterialet (test/lektioner) enten frigives til alle kvalificerede leverandører eller ophører totalt.

Vi mener, at en brancheforening ikke blot bør følge lovgivningen, men også sætte et eksempel for god moral og gavnlige tiltag for branchen generelt. Vi er sikre på, at mange af jeres medlemmer ønsker den samme frie konkurrence, valgmuligheder og transparens  fremadrettet.

Vi vil hermed gerne opfordre jer til, at drøfte dette ved jeres næste generalforsamling.
Med venlig hilsen
Easypiecy E-learning ApS (Teoriundervisning.dk)
Administrerende Direktør Philip Schönbaum

——— den 10. Januar 2023 – svar fra Bent Grue, DKU ———-
Kære Philip
 
Mange tak for fremsendte, det er hermed omdelt til hele hovedbestyrelsen i Dansk Kørelærer-Union.
 
Jeg vil ikke foretage mig yderligere, medmindre hovedbestyrelsen er uenige i min tidligere afvisning af Teoriundervisning iflg. vores vedtægter og handleplan, der er godkendt af repræsentantskabet i Dansk Kørelærer-Union, hvilket jo er min retningslinje for ledelsen af organisationen.
Jeg kan oplyse at vi har næste Hovedbestyrelsesmøde den 25. januar, hvor jeg vil tage din mail med og den vil blive diskuteret, og derefter vil du få et ende gyldigt svar fra Hovedbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bent Grue
Landsformand
De nye Digitale teoriprøver

De nye Digitale teoriprøver

Opdatering

Den 5. februar har vi udgivet de første Digitale prøvebilleder. I den kommende tid vil der blive udgivet løbende indtil vi har det fulde pensum online. 

De grundlæggende forandringer

Der er en række forandringer i de nye prøver, som vi i denne artikel vil forsøge at skitsere. Det er både forandringer på eksaminerings-lokationen, indholdet af prøverne og måden prøverne afvikles på. Forandringernes formål er at gennemføre flere teoriprøver mere effektivt, forhindre snyd, og generelt effektivisere processen omkring teoriprøverne. 

 

Teoriprøverne ændres på flere punkter

De nye prøver udgives i første omgang udelukkende til kategori B på Dansk og Engelsk. Herefter udvides til kategori A, og muligvis flere sprog. De nye prøver fokuserer udelukkende på præstationskravene, og der er derfor fjernet omkring 170 billeder fra de serier der er benyttet hidtil – samlet er der fra begyndelsen omkring 300 eksaminerings-billeder. Der vil gradvist herefter blive udvidet med mere indhold. Prøverne afvikles i første omgang med hold ad gangen, men dette kan ændres til at eleverne eksamineres løbende for at afvikle flere prøver effektivt.

prøverne digitaliseres

Indholdet forandres

En af de største forandringer er, at fotografier udfases til fordel for billeder som er renderet (lavet) fra 3D. Det er Færdselsstyrelsens ønske, at fjerne alt der ikke forekommer klart og tydeligt i prøverne. Senere vil indholdet også indeholde video. Nogle billeder vil indeholde spejle og speedometer som vist på illustrationen. Man har også haft sprogspecialister til at gennemgå prøvernes sprogbrug, og de nye prøver vil derfor foregå i et mere normalt sprog (så vidt muligt). Prøverne vil ikke længere indeholde f.eks parkerings-billeder som har to “nej” svar – alle billeder vil minimum indeholde ét korrekt udsagn. Alle billeder som indeholder faktuelle forhold om lovens krav f.eks til lygter, alkoholpromille mv. vil i de nye prøver blive markeret med et “§” symbol frem for visuelt materiale som kan forvirre eleven.

Afviklingen af prøven

Prøven afvikles på en 24″ trykfølsom skærm, dvs. der er ingen mus eller tastatur. Til skærmen kan eleven vælge at bruge et headset. 

Eleven starter med at indtaste MitID (eller udleveret kode) for at starte systemet. Herefter får eleven to prøvespørgsmål, som ikke tæller med i eksamineringen. Resultatet for prøvespørgsmålene bliver ikke vist eller udleveret.

Nu starter prøven, som eleven har 25 minutter til at gennemføre. Til sammenligning løser eleverne online den traditionelle evaluerende tests på omkring 12 minutter. 

Eleven kan undervejs selv navigere frem og tilbage mellem billederne. Eleven kan også markere billeder som, de vil gå tilbage til senere. Eleven kan tilgå en oversigt, hvor de kan se hvilke billeder som er besvaret / ikke besvaret / markeret.

Eleven kan vælge at få robot-oplæst indholdet ved at klikke på lyd-ikonet. Herefter læses intro og udsagn op efter hinanden.

En væsentlig ændring i de nye tests er, at eleven ikke længere skal besvare med “ja” og “nej”, men kan nøjes med at markere de udsagn som er korrekte.

Når eleven vælger at afslutte prøven, så modtages resultatet med det samme på skærmen og eksaminering lokalet kan forlades. Elevens resultat sendes direkte til E-boks med oversigten som vi kender fra de traditionelle prøver.

ny test opsætning

Hvad sker der nu på Teoriundervisning.dk?

Ligesom Færdselsstyrelsen, så vil vi gradvist udrulle vores løsning. Til start har vi allerede nu opdateret vores hjemmeside med en ny version af den digitale teoriprøve. Denne version er begrænset til 25 minutter, og eleven kan navigere frem og tilbage før de afslutter prøven. Vi forventer, at det første Digitale indhold vil blive udgivet før januar, og derefter vil det løbende blive opdateret med nye billeder. Eleverne vil kunne vælge mellem den traditionelle og den digitale prøve alt efter om de skal op til den ene eller den anden indtil de traditionelle prøver er udfaset. Vi arbejder også på en version af prøverne som til forveksling vil grafisk ligne dem fra Færdselsstyrelsen.

digital prøve udrulning

Mere om udrulningen

Som det vises på kortet, så starter udrulningen i de større byer. Færdselsstyrelsen har efter erfaringer fra lignende udrulninger i udlandet besluttet er at udrulle gradvist henover cirka 2 år. Man er stadig i overvejelser omkring, hvordan man vil håndtere de helt små eksaminerings-steder – én af overvejelserne går på et “rullende” eksaminerings-varevogn / bus. Indtil udrulningen er fuldendt, så vil digitale og traditionelle teoriprøver kører parallelt.

Øvrige informationer

Eleverne skal aflevere deres mobiltelefon før de påbegynder afviklingen af teoriprøven (formodentlig efter de har indtastet MitID).. Telefonerne vil blive opbevaret i aflåst skab. Færdselsstyrelsen ønsker at forhindre at eleverne medbringer noter eller andet udstyr til snyd, derfor skal overtøj hænges på en knage før eksaminering.

JULETILBUD PÅ ELEVADGANG

50% indtil 15. december

Bestil 25 stk. teorihæfter med 4  månders aktiveringskode til Teoriundervisning.dk til halv pris! Normal pris 169.-  JULETILBUD kr. 84,50.- pr stk. v/25 stk. Bestil ved at sende SMS med JATAK til +4531120152.

Sådan bruger du elevernes resultat statistik

Sådan bruger du elevernes resultat statistik

Mulighederne for at hjælpe dine elever via brug af resultat statistikken er blevet kraftigt udvidet. Nedenfor gennemgår vi hvordan den nye resultat statistik fungerer:

Oversigt med sortering & favekoder

Du finder oversigten ved at klikke på de tre streger øverst i højre side og vælge “Elever & statistik” i menuen. På oversigten kan du klikke på overskrifterne i kolonnerne for at sortere dine elever eller benytte søgefeltet. Farverne på eleverne fortæller om de har rødt / gult / grønt lys. For at få grønt lys, så kræver det, at mindst 8 ud af de sidste 10 evaluerende tests er bestået, og at det er foregået indenfor de sidste 20 dage.

Holdinddeling

Hvis du ønsker at inddele elever i hold, så kan du gøre det på dato ikonet direkte ud for eleven eller vælge flere elever og bruge handlings boksen øverst til venstre. Fremfor at bruge navne på hold, så inddeles de nu med startdato i stedet.

Elevernes tjekliste

Når eleverne logger ind på det nye Teoriundervisning.dk, så ser de en lang tjekliste med tests, lektioner og andre vejledninger. Fra køreskolens resultat oversigt kan du se præcis hvilke punkter eleven har gennemgået, og om de har bestået eller ej. Det gælder også når du udgiver egne lektioner. Klik på linket med antal som vist på billedet (eksempel: “21/86“).

Elevens egne markeringer

Med denne nye innovation behøver du ikke længere, at besvare dine elevers spørgsmål om teoriprøve billeder ud fra løse forklaringer. Dine elever kan ved at klikke på en stjerne ved billedet de har svært ved at forstå, sende billedet direkte ind i resultatoversigten. Du skal blot bede dine elever markere med stjernen, og så bliver jeres kommunikation mere klar og forståelig.

Se hvilke emner eleven har svært ved

Ved at klikke på diagram ikonet ud fra eleven, så kan du bla. se en liste over alle de emner eleven har gennemgået. Hver linie repræsentere alle de billeder eleven har gennemgået i emnet. Den røde del af linien er hvor mange af de billeder som eleven har besvaret forkert. Dette giver en meget præcist indtryk af elevens svagheder.

Detaljeret resultat

Klik på emnerne, og du får nu vist alle de billeder eleven ikke har besvaret korrekt. Klik på billedet for at se præcis hvilke udsagn som er forkert besvaret.

Elevens aktivitetslog

Ved siden af emne diagrammet kan du se elevens aktivitetslog. Her kan du se alt hvad eleven har gennemgået, hvornår det er gennemgået og om det er bestået eller ej. Hvis du klikker på teoriprøverne i aktivitetsloggen, så kan du se resultatet præcis som eleven ser det på Teoriundervisning.dk

Når adgang udløber eller der arkiveres

Når du arkiverer en elev, så sættes udløbsdatoen for adgang til i dag. Alle elever med udløbet adgang flyttes ligeledes til arkiverede elever. Du kan se alle arkiverede elever ved at klikke på linket øverst til højre.
Når du skal forlænge elevers adgang, så er du nødsaget til at logge ind på bestillingssiden, da undervisning og bestilling er adskilt i det nye system af praktiske årsager.

Køreskoler med flere afdelinger

Systemet er gearet til, at din køreskole har flere afdelinger. Her inddeles oversigten, så den kan sorteres efter afdelinger. Tilknytning af kørelærer til hver elev er udgået fra vores system, da de nye bookingsystemer overtager denne funktion.