Digitale Teoriprøver, hva’ nu…!?

Digitale Teoriprøver, hva’ nu…!?

Eksempel på billede i digital prøve. 3D scenen er inspireret af krydset i Lille Trianglen i København.

Hvordan kommer forandringerne til at påvirke dig og dine elever

Som bekendt er der en del ændringer efter Færdselsstyrelsen introduktion af de nye digitale prøver. Det har skabt en del spørgsmål blandt køreskoler og elever. I artiklen nedenfor vil vi forsøge, at redegøre for de fleste spørgsmål der vedrører os som leverandør til branchen.

I starten af 2024 satte vi os for at udarbejde en solid strategi for vores 3D-billeder. Vi ville sikre, at kvaliteten altid var i top, og at vi kunne levere en langtidsholdbar løsning.

Det betød, at de første 3D-billeder tog lidt længere tid at producere, end vi oprindeligt havde håbet. Men vi mener, at det var den rigtige beslutning at fokusere på kvalitet frem for kvantitet.

Nu er vi endelig i fuld gang, og vi er klar til at udgive 3D-billeder i et højt tempo resten af året! Vi glæder os til at vise jer, hvad vi har arbejdet på, og vi håber, at I vil være lige så begejstrede for resultaterne som vi er.

  • Vi har udviklet en helt ny proces til at skabe 3D-billeder, der sikrer den bedst mulige kvalitet.
  • Vi har arbejdet hårdt på at opbygge et team af talentfulde kunstnere, kørelærere og teknikere.
  • Vi har investeret i avanceret software og hardware, der giver os mulighed for at skabe de mest realistiske 3D-billeder på markedet.

Vi har en masse spændende 3D-billeder i støbeskeen, og vi kan ikke vente med at dele dem med jer. Vi er sikre på, at I vil blive imponerede over både kvaliteten og kreativiteten af vores arbejde.

Få eleverne trygt igang

Dine elever finder de digitale prøvebilleder under “emneprøver” når de logger ind. I takt med at flere billeder bliver udgivet, og emnerne i prøverne kan fordeles over undervisningsplanen, så lægger vi evaluerende digitale prøver ind. Vi forventer at lægge de første evaluerende prøver på i april.

Vi inviterer løbende alle elever til at deltage i et webinar, hvor vi gennemgår den Digitale prøve, og hvor eleverne kan stille spørgsmål til vores specialist via chat.

Hvad gør Easypiecy-prøverne anderledes?

For os har det været meget vigtigt, at elevrne fik et godt indtryk af de nye prøver. Derfor har vi brugt et topmoderne system, som vi selv har bygget fra bunden, til at opsætte situationer som er velegnet til undervisning. 

Det har været særligt vigtigt, at billederne ligner det vi ser på vejene i Danmark. Derfor har vi baseret veje og bygninger mv. på virkelige danske veje. Veje, fortove, udstyr, omgivelser og færdselstavlerne er danske og så realistiske som muligt. 

ny test opsætning

Ved start af prøverne kan eleverne vælge formatet og sprog. De digtale prøver kan afvikles på dansk, engelsk, færøsk, arabisk og polsk.

Her et eksempel på visning af vores digotale prøve på en mobil.

Sådan afvikles de Digitale prøver i teorilokalet

I vores system til klasseundervisning har vi allerede nu de første digtale prøver lagt ind!

Du finder indholdet under menuen EMNETEST og så kan du vælge “digtale prøvebilleder” i menuen – dette blander mellem alt indhold i det antal billeder du vælger i menuen. Hvis du blot vil vise eleverne et eksempel på en kort digtal prøve, så har vi lagt en 5 billeds demo prøve ind i menuen.

I takt med at flere digitale prøvebilleder bliver udgivet, så vil vi emneopdele prøvebillederne, udgive dem som evaluerende prøver og adskille lærer og elevindhold, som vi kender det fra det gamle system.

Når du afvikler i teorilokalet, så kan dette gøres på to måder:

  1. På traditionel måde med krydsark. Hent vores nye krydsark til digitale prøver her.
  2. Afvikling via elevernes enheder (mobil/tablet/laptop). Fordelen ved at afvikle digitalt er, at du kan se alle elevernes resulater efter prøven. Derudover, så kan eleverne gennemføre prøven i eget tempo med høretelefoner på egen enhed.

Hvis du har lyst til at prøve vores digitale prøver, så har vi 10 gratis billeder du kan prøve her.

Vælg en demo med den digitale prøve i din oversigt.

Vælg emne test hvis du vil lave en hel evaluerende prøve.

Vælg emnet Digital prøve for at få blandet prøve udfra alle digitale billeder.

Vælg digital afvikling hvis eleverne skal gennemføre testen via deres egen mobil/tablet/laptop.

Deltag i næste webinar og få svar på dine spørgsmål

Deltag i en online fremvisning af vores digitale prøver, elevernes adgang til prøverne og afviklingen i teorilokalet. Under / efter fremvisningen får du mulighed for at stille spørgsmål i chatten.

Sådan fungerer Færdselsstyrelsens prøver

Sådan fungerer Færdselsstyrelsens prøver

Opdatering

Den 5. februar har vi udgivet de første Digitale prøvebilleder. I den kommende tid vil der blive udgivet løbende indtil vi har det fulde pensum online. 

De grundlæggende forandringer

Der er en række forandringer i de nye prøver, som vi i denne artikel vil forsøge at skitsere. Det er både forandringer på eksaminerings-lokationen, indholdet af prøverne og måden prøverne afvikles på. Forandringernes formål er at gennemføre flere teoriprøver mere effektivt, forhindre snyd, og generelt effektivisere processen omkring teoriprøverne. 

 

Teoriprøverne ændres på flere punkter

De nye prøver udgives i første omgang udelukkende til kategori B på Dansk og Engelsk. Herefter udvides til kategori A, og muligvis flere sprog. De nye prøver fokuserer udelukkende på præstationskravene, og der er derfor fjernet omkring 170 billeder fra de serier der er benyttet hidtil – samlet er der fra begyndelsen omkring 300 eksaminerings-billeder. Der vil gradvist herefter blive udvidet med mere indhold. Prøverne afvikles i første omgang med hold ad gangen, men dette kan ændres til at eleverne eksamineres løbende for at afvikle flere prøver effektivt.

prøverne digitaliseres

Indholdet forandres

En af de største forandringer er, at fotografier udfases til fordel for billeder som er renderet (lavet) fra 3D. Det er Færdselsstyrelsens ønske, at fjerne alt der ikke forekommer klart og tydeligt i prøverne. Senere vil indholdet også indeholde video. Nogle billeder vil indeholde spejle og speedometer som vist på illustrationen. Man har også haft sprogspecialister til at gennemgå prøvernes sprogbrug, og de nye prøver vil derfor foregå i et mere normalt sprog (så vidt muligt). Prøverne vil ikke længere indeholde f.eks parkerings-billeder som har to “nej” svar – alle billeder vil minimum indeholde ét korrekt udsagn. Alle billeder som indeholder faktuelle forhold om lovens krav f.eks til lygter, alkoholpromille mv. vil i de nye prøver blive markeret med et “§” symbol frem for visuelt materiale som kan forvirre eleven.

Afviklingen af prøven

Prøven afvikles på en 24″ trykfølsom skærm, dvs. der er ingen mus eller tastatur. Til skærmen kan eleven vælge at bruge et headset. 

Eleven starter med at indtaste MitID (eller udleveret kode) for at starte systemet. Herefter får eleven to prøvespørgsmål, som ikke tæller med i eksamineringen. Resultatet for prøvespørgsmålene bliver ikke vist eller udleveret.

Nu starter prøven, som eleven har 25 minutter til at gennemføre. Til sammenligning løser eleverne online den traditionelle evaluerende tests på omkring 12 minutter. 

Eleven kan undervejs selv navigere frem og tilbage mellem billederne. Eleven kan også markere billeder som, de vil gå tilbage til senere. Eleven kan tilgå en oversigt, hvor de kan se hvilke billeder som er besvaret / ikke besvaret / markeret.

Eleven kan vælge at få robot-oplæst indholdet ved at klikke på lyd-ikonet. Herefter læses intro og udsagn op efter hinanden.

En væsentlig ændring i de nye tests er, at eleven ikke længere skal besvare med “ja” og “nej”, men kan nøjes med at markere de udsagn som er korrekte.

Når eleven vælger at afslutte prøven, så modtages resultatet med det samme på skærmen og eksaminering lokalet kan forlades. Elevens resultat sendes direkte til E-boks med oversigten som vi kender fra de traditionelle prøver.

ny test opsætning

Hvad sker der nu på Teoriundervisning.dk?

Ligesom Færdselsstyrelsen, så vil vi gradvist udrulle vores løsning. Til start har vi allerede nu opdateret vores hjemmeside med en ny version af den digitale teoriprøve. Denne version er begrænset til 25 minutter, og eleven kan navigere frem og tilbage før de afslutter prøven. Vi forventer, at det første Digitale indhold vil blive udgivet før januar, og derefter vil det løbende blive opdateret med nye billeder. Eleverne vil kunne vælge mellem den traditionelle og den digitale prøve alt efter om de skal op til den ene eller den anden indtil de traditionelle prøver er udfaset. Vi arbejder også på en version af prøverne som til forveksling vil grafisk ligne dem fra Færdselsstyrelsen.

digital prøve udrulning

Mere om udrulningen

Som det vises på kortet, så starter udrulningen i de større byer. Færdselsstyrelsen har efter erfaringer fra lignende udrulninger i udlandet besluttet er at udrulle gradvist henover cirka 2 år. Man er stadig i overvejelser omkring, hvordan man vil håndtere de helt små eksaminerings-steder – én af overvejelserne går på et “rullende” eksaminerings-varevogn / bus. Indtil udrulningen er fuldendt, så vil digitale og traditionelle teoriprøver kører parallelt.

Øvrige informationer

Eleverne skal aflevere deres mobiltelefon før de påbegynder afviklingen af teoriprøven (formodentlig efter de har indtastet MitID).. Telefonerne vil blive opbevaret i aflåst skab. Færdselsstyrelsen ønsker at forhindre at eleverne medbringer noter eller andet udstyr til snyd, derfor skal overtøj hænges på en knage før eksaminering.

JULETILBUD PÅ ELEVADGANG

50% indtil 15. december

Bestil 25 stk. teorihæfter med 4  månders aktiveringskode til Teoriundervisning.dk til halv pris! Normal pris 169.-  JULETILBUD kr. 84,50.- pr stk. v/25 stk. Bestil ved at sende SMS med JATAK til +4531120152.

Sådan bruger du elevernes resultat statistik

Sådan bruger du elevernes resultat statistik

Mulighederne for at hjælpe dine elever via brug af resultat statistikken er blevet kraftigt udvidet. Nedenfor gennemgår vi hvordan den nye resultat statistik fungerer:

Oversigt med sortering & favekoder

Du finder oversigten ved at klikke på de tre streger øverst i højre side og vælge “Elever & statistik” i menuen. På oversigten kan du klikke på overskrifterne i kolonnerne for at sortere dine elever eller benytte søgefeltet. Farverne på eleverne fortæller om de har rødt / gult / grønt lys. For at få grønt lys, så kræver det, at mindst 8 ud af de sidste 10 evaluerende tests er bestået, og at det er foregået indenfor de sidste 20 dage.

Holdinddeling

Hvis du ønsker at inddele elever i hold, så kan du gøre det på dato ikonet direkte ud for eleven eller vælge flere elever og bruge handlings boksen øverst til venstre. Fremfor at bruge navne på hold, så inddeles de nu med startdato i stedet.

Elevernes tjekliste

Når eleverne logger ind på det nye Teoriundervisning.dk, så ser de en lang tjekliste med tests, lektioner og andre vejledninger. Fra køreskolens resultat oversigt kan du se præcis hvilke punkter eleven har gennemgået, og om de har bestået eller ej. Det gælder også når du udgiver egne lektioner. Klik på linket med antal som vist på billedet (eksempel: “21/86“).

Elevens egne markeringer

Med denne nye innovation behøver du ikke længere, at besvare dine elevers spørgsmål om teoriprøve billeder ud fra løse forklaringer. Dine elever kan ved at klikke på en stjerne ved billedet de har svært ved at forstå, sende billedet direkte ind i resultatoversigten. Du skal blot bede dine elever markere med stjernen, og så bliver jeres kommunikation mere klar og forståelig.

Se hvilke emner eleven har svært ved

Ved at klikke på diagram ikonet ud fra eleven, så kan du bla. se en liste over alle de emner eleven har gennemgået. Hver linie repræsentere alle de billeder eleven har gennemgået i emnet. Den røde del af linien er hvor mange af de billeder som eleven har besvaret forkert. Dette giver en meget præcist indtryk af elevens svagheder.

Detaljeret resultat

Klik på emnerne, og du får nu vist alle de billeder eleven ikke har besvaret korrekt. Klik på billedet for at se præcis hvilke udsagn som er forkert besvaret.

Elevens aktivitetslog

Ved siden af emne diagrammet kan du se elevens aktivitetslog. Her kan du se alt hvad eleven har gennemgået, hvornår det er gennemgået og om det er bestået eller ej. Hvis du klikker på teoriprøverne i aktivitetsloggen, så kan du se resultatet præcis som eleven ser det på Teoriundervisning.dk

Når adgang udløber eller der arkiveres

Når du arkiverer en elev, så sættes udløbsdatoen for adgang til i dag. Alle elever med udløbet adgang flyttes ligeledes til arkiverede elever. Du kan se alle arkiverede elever ved at klikke på linket øverst til højre.
Når du skal forlænge elevers adgang, så er du nødsaget til at logge ind på bestillingssiden, da undervisning og bestilling er adskilt i det nye system af praktiske årsager.

Køreskoler med flere afdelinger

Systemet er gearet til, at din køreskole har flere afdelinger. Her inddeles oversigten, så den kan sorteres efter afdelinger. Tilknytning af kørelærer til hver elev er udgået fra vores system, da de nye bookingsystemer overtager denne funktion.
Listepriser

Listepriser

Listepriser

 Nedenstående er en samlet liste over vores produkter til køreskoler.

 

 

Adgangskoder SMS / Print-selv

4 måneders adgang til Teoriundervisning.dk ……….160 kr ex moms

2 måneders adgang til Teoriundervisning.dk ……….147 kr ex moms

6 ugers adgang til Teoriundervisning.dk ……….135 kr ex moms

1 måneds adgang til Teoriundervisning.dk ……….129 kr ex moms

Forlængelser af adgang

100 dages forlængelse af adgang til Teoriundervisning.dk ……….114 kr ex moms

30 dages forlængelse af adgang til Teoriundervisning.dk ……….79 kr ex moms

7 dages forlængelse af adgang til Teoriundervisning.dk ……….39 kr ex moms

Teoribog / hæfter / lektionsplaner

Teorihæfte med adgang til Teoriundervisning.dk (4 mdr) ……….169 kr ex moms

Teorihæfte til kategori B/E ……….49 kr ex moms

Den Digitale Teoribog, inkl. adgang til Teoriundervisning.dk (4 mdr) ……….215,20 kr ex moms

25 stk. Den Digitale Teoribog, inkl. adgang til Teoriundervisning.dk (4 mdr) ……….5.625 kr ex moms

25 stk. Den Digitale Teoribog, ekskl. adgang til Teoriundervisning.dk (4 mdr) ……….2625 kr ex moms

Lektionsplan kategori B ……….6,50 kr ex moms

Lektionsplan kategori B (10 lektioner) ……….6,50 kr ex moms

Lektionsplan kategori B, særlig køreundervisning ……….6,50 kr ex moms

Undervisningsprogram til klasseundervisning

Abonnement, op til 5 brugere, chatsupport til kl.23:00 søn-tors ……….299 kr ex moms pr mdr

 

Liste priser på Teoriundervisning.dk (direkte til elever)

Adgang 7 dage kat. A+B ……….149 kr ex moms pr mdr

Adgang 30 dage kat. A+B ……….299 kr ex moms pr mdr

Adgang 100 dage kat. A+B ……….499 kr ex moms pr mdr

Adgang 7 dages forlængelse kat. A+B ……….99 kr ex moms pr mdr

Adgang 30 dages forlængelse kat. A+B ……….229 kr ex moms pr mdr

Adgang 100 dages forlængelse kat. A+B ……….299 kr ex moms pr mdr

Den Digitale Teoribog (fysisk bog u. adgang til teoritests mv.) ……….269 kr ex moms pr mdr

 

Rabatordning

Hvis din køreskole vil forpligte sig til, at indkøbe 25 (4 mdr’s adgange) eller mere årligt, så kan vi tilbyde yderligere rabat. Samtidig vil du få gratis adgang til markedets mest moderne program til klasseundervisning (kat A + B + B/E).

Ring 70236237 (man-fre 12-16) og hør nærmere.

 

Svar på de mest spurgte spørgsmål

Svar på de mest spurgte spørgsmål

Nedenfor finder du en række spørgsmål, som vi er blevet stillet flere gange, samt uddybende svar.
Hvad gør jeg når mine elever oplever tekniske problemer på Teoriundervisning.dk?

Hvis du har elever som har tekniske udfordringer på Teoriundervisning.dk, så kan 80% af alle support spørgsmål løse ved én af disse to løsninger:

1. Skift internetbrowser (Firefox / Chrome / Safari)
2. Genstart router / skift internetforbindelse

Hvis eleven har behov for yderligere vejledning, så henvis til chatten på vores hjemmeside. Vi yder ikke telefonisk support til elever – udelukkende chat og email support.

Hvad gør jeg hvis jeg har brug for teknisk hjælp med undervisningssystemet udenfor åbningstiden?

Fra April 2022 åbner vi vores chat her på siden, så vi kan kontaktes søndag til torsdag helt frem til kl.23:00. Hvis du oplever en teknisk udfordring, så prøv én af disse to løsninger:

1. Skift internetbrowser (Firefox / Chrome / Safari)
2. Genstart router / skift internetforbindelse

Hvordan bliver min køreskole tilmeldt Nets / automatisk betaling, og hvordan fungerer det?

Vi kan tilmelde din køreskole Nets, hvis du sender os en email med din køreskoles CVR nr. Send til info@teoriundervisning.dk.

Når du er blevet tilmeldt Net / automatisk betaling, så bliver dine køb automatisk trukket, så du ikke behøver at benytte kreditkort eller Mobilepay ved bestilling. Købet bliver typisk trukket samme dag eller dagen efter. Hvis du har en særlig email til dit regnskabssystem (automatisk bogføring), så husk at oplyse os om dette.

Hvordan fungerer den nye måde at bestille SMS adgangskoder og forlængelser?

For at bestille en adgang eller en forlængelse, så kræver det at du indtaster elevens mobil nummer. Du kan godt bestille mange på én gang blot ved at sætte komma mellem hvert mobil nummer. Du skal indtaste landekode ved alle mobilnumre – eksempel “+4512345678”.

Når du har bestilt en adgang til en elev, så modtager eleven en SMS hvor de får en vejledning til at komme igang, og du modtager en liste på email med de mobilnumre som du har åbnet adgang til.

Når du bestiller en forlængelse, så foregår det på samme måde. Eleven får besked om, at adgangskoden er forlænget via SMS, og du modtager en bekræftelse på email.

Integrer med køreskolens egne systemer

Integrer med køreskolens egne systemer

Gør køreskolen klar til fremtiden

Alle virksomheder skal omstille sig til fremtiden, også køreskoler. Vi har allerede flere og flere systemer som vi alle skal beherske, og den dertil hørende administration. 
Nu kan du forbinde din køreskole til Teoriundervisning.dk’s API, og spare en masse arbejdsgange i hverdagen.
 
Her hvad man kan bruge vores API til:

 

  • oprette elevadgange automatisk eller semi-automatisk
  • forlænge elevadgange via egne systemer
  • forbinde til egne- eller tredjeparts systemer

Hvad kræver det at bruge API?

Selve integrationen skal foretages af en fagperson / IT-kyndig. Teoriundervisning.dk stiller funktionalitet og API til rådighed, og tildeler adgang. I forbindelse med integrationen, så udleverer vi dokumentation / vejledning. 
Ring til os på 70236237 for at høre nærmere.