Åbent brev – fri konkurrence

Åbent brev – fri konkurrence

Åbent brev til Dansk Kørelærer Union

Nedenfor har vi vedlagt den skrivelse som vi 10. Januar 2024 har afsendt til DKU. Det er vores håb, at branchen generelt vil støtte op om fri konkurrence fremadrettet til gavn for alle parter.

 

Kære Bent Grue og DKU’s bestyrelse

I god demokratisk stil, så ønsker vi at udfordre status quo i fuld offentlighed. Derfor vil dette brev være offentligt tilgængeligt via vores hjemmeside / Facebook side.

Vi har gennem nogle år set Jer gå mere og mere aggressivt ind på det kommercielle marked for køreskole-software, køreskole-udstyr og læringsmateriale.

Vores opfattelse er, at DKU er sat i verden for at gavne de danske køreskoler og udøve politisk indflydelse. Noget som vi kun kan bakke op om! At i vælger at lave en kommerciel forretning via jeres medejerskab i Drive4you og Køreskolemateriale, mener vi dog er helt forkert af flere årsager:
  1. Det er ikke i overensstemmelse med gældende konkurrencelovgivning, at en brancheforening bruger sine medlemmers loyalitet til at konkurrere på et kommercielt marked med egen vinding for øje, og begrænset konkurrence til følge. Dette inkluderer stærk anbefaling til medlemmer om at vælge ét produkt frem for et andet. Drive4you A/S ville ikke have eksisteret i dag uden DKU’s hjælp og anbefaling. 
  2. I og med at DKU har tæt kontakt med diverse myndigheder, så ligger I inde med viden som kan bruges i konkurrenceøjemed, og dermed forvrider i konkurrencen når I samtidig opererer på det kommercielle marked.
  3. Det er skadeligt for køreskolebranchen generelt, at begrænse det frie marked. Følgevirkningerne for branchen kan på sigt betyde højere priser og mindre innovation.

Ovenstående betragtninger er diskuteret med Færdselsstyrelsen såvel som Konkurrencestyrelsen. Færdselsstyrelsen har været særligt imødekommende, og har lovet os og andre leverandører, at vi vil have adgang til samme informationer og på samme tid som DKU / Drive4you / brancheforeninger.

Vi ønsker, at køreskolebranchen står stærkt politisk, og vi har
ikke noget ønske om at svække Jeres politiske position med “en dårlig sag”. Derfor har vi indtil videre undladt at lave en sag i Konkurrencestyrelsen. 

For at sikre den frie konkurrence er det vores mening, at I skal udbyde jeres undervisningsmateriale via alle kvalificerede leverandører med IT-platforme til branchen (såfremt de ønsker det). Samtidig bør det øjeblikkeligt ophøre, at anbefale én leverandør frem for en anden. For at leve op til gældende konkurrenceregler, så skal undervisningsmaterialet (test/lektioner) enten frigives til alle kvalificerede leverandører eller ophører totalt.

Vi mener, at en brancheforening ikke blot bør følge lovgivningen, men også sætte et eksempel for god moral og gavnlige tiltag for branchen generelt. Vi er sikre på, at mange af jeres medlemmer ønsker den samme frie konkurrence, valgmuligheder og transparens  fremadrettet.

Vi vil hermed gerne opfordre jer til, at drøfte dette ved jeres næste generalforsamling.
Med venlig hilsen
Easypiecy E-learning ApS (Teoriundervisning.dk)
Administrerende Direktør Philip Schönbaum

——— den 10. Januar 2023 – svar fra Bent Grue, DKU ———-
Kære Philip
 
Mange tak for fremsendte, det er hermed omdelt til hele hovedbestyrelsen i Dansk Kørelærer-Union.
 
Jeg vil ikke foretage mig yderligere, medmindre hovedbestyrelsen er uenige i min tidligere afvisning af Teoriundervisning iflg. vores vedtægter og handleplan, der er godkendt af repræsentantskabet i Dansk Kørelærer-Union, hvilket jo er min retningslinje for ledelsen af organisationen.
Jeg kan oplyse at vi har næste Hovedbestyrelsesmøde den 25. januar, hvor jeg vil tage din mail med og den vil blive diskuteret, og derefter vil du få et ende gyldigt svar fra Hovedbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bent Grue
Landsformand