Driftstatus

8. September 2023: Der er tilføjet muligheden for, at vælge emner når eleverne har scannet sig ind i starten af lektion, og på den måde se mere specifikt på elevernes resultater. Vi har midlertidigt fjernet AI-testen i undervisningssystemet pga. nogle tekniske udfordringer. Funktionen vil blive re-introduceret i 2024.

6. September 2023: Der har været et kortvarigt nedbrud på elevernes system. Det har primært berørt elever som har forsøgt at logge ind i tidsrummet mellem kl.17:37 og 18:58.

28. August 2023: Vi har haft et teknisk nedbrud tidligt mandag aften. Vi beklager ulejligheden! Problemet bør være endeligt løst nu.

28. August 2023: Rettelser til gennemførelse af A.I. test udgivet. Vi havde dels en fejl med at elever kunne tage A.I. testen via mobil og efterførlgende at de kunne bruge den via iPhone (IOS) – begge fejl er rettet nu.

28. August 2023: Idag har vi udgivet 5 nye teoriprøvebilleder, 2 til køreskolen og 3 til eleverne.

18. August 2023: Vi har idag haft nogle tekniske udfordringer. Derfor kan nogle elever have oplevet en blank forside efter login. Hvis en elev har oplevet det, så kan de bare skrive til os via chatten, og vi hjælper dem hurtigt (også lørdag / søndag). Vi forventer en endelig løsning på problemet mandag den 21. August.

15. August 2023: Cykelgade tilføjet til Teorilektion 4 kategori A + B samt sammensætningen af indhold.

14. August 2023: Vi er igang med at gennemse teoriprøve-materiale udviklet siden 2003. I den forbindelse vil vi (gen)udgive en del teoriprøver til både eleverne og teorilokalet. Idag har vi udgivet 17 nye teoriprøvebilleder. Vi forventer, at udgive op mod 100 nye teoriprøvebilleder før Nytår!

8. August 2023: For at genere færrest mulige elever, så har vi valgt at slække lidt på vores politik omkring, at elever ikke kan tage mere end 300 teoritests. Her er hvad vi har gjort: a) Eleverne kan tage op til 400 tests nu (gennemsnittet tager 33 tests) – b) De advarsler eleverne modtager om den øvre grænse på 400 tests, er blevet mere blødt formuleret for ikke at skræmme eleverne. – c) De elever som har et stort behov for at tage mange tests bliver i vores mails inviteret til at skrive til os, hvorefter vi i de fleste tilfælde vil åbne op for, at eleven kan tage op til 600 tests. Vores politik er ikke lavet for at genere elever med stort behov for at øve, men udelukkende for at komme misbrug til livs. 

27. Juli 2023: I dag har vi tilføjet 3 evaluerende test til kategori B (Dansk + Engelsk) til eleverne.

26. Juli 2023: Idag har vi tilføjet en ny efterspurgt funktion i elev-statistikken. Det er nu muligt at se hvor tests eleven har taget og hvor mange der er bestået ud af dem. Trafiklys-udregningen er dog fortsat vores anbefalede metode, da den også tager højde for at der er øvet fornyligt.

25. Juli 2023: Vi har foretaget en lang række opdateringer af vores system i dag. Særligt har vi gjort 2-skærms systemet bedre ved QR-scanning og teoritest. Vi har tilføjet hvor mange tests den enkelte elev har taget og hvor mange af dem som er bestået på statistik siden. Derudover, så har vi rettet en række mindre småfejl rundt omkring på både lærer og elev del.

18. Juli 2023: Apple har endnu engang lavet en opdatering som har drillet vores system. Vi opdagede det igår, og idag er problemet løst. Eleverne har fortsat en version uden lyd som kan afvikles fra iPhone / iPad / MacOS. Vi forventer at udgive en app som endeligt udrydder problemer med Apple tidligt på efteråret.

16. Juni 2023: Vi har fortsat elever med IOS (iPhone/iPad) som oplever tekniske udfordringer. For de fleste kan det løses ved at opdatere IOS. Vi har en opdateret guide i chatsupporten.

15. Juni 2023: Vi har har opgraderet dårlig lydkvalitet i vores tavletest.

13. Juni 2023: Layout til test på iPhone er tilrettet, således at menuen ikke står i vejen for læsning af spørgsmål / udsagn.

5. Juni 2023: Mandag formiddag oplevede vi et kortvarigt udfald på afvikling af teoritests. 

31. Maj 2023: Idag har vi opdateret elev siden med en ny version af tests til iPhone / iPad. Den nye test indeholder ingen lyd, da Apple ikke tillader dette længere på IOS. Testen er udstyret med en nedtælling på hvert billede for, at presse eleven. Samtidig har vi erfaret at nogle IOS-brugere (ikke alle) ikke kan få vores videoprøve og lyd i lektioner til at afspille. Vi er opmærksomme på problemet, men har for nu ingen kortsigtet løsning. Alt virker på PC, Mac og Android. På sigt vil vi arbejde på at forbedre yderligere.


30. Maj 2023: Vi har efter vores seneste opdatering forrige mandag haft problemer med elevernes teoritests på iPhone / iPads. Vi ved ikke hvorfor nu, men Apple har valgt at blokere vores tests, da de ikke vil have at vi afvikler lyd fra hjemmesiden. Vi har ikke lavet ændringer på teoritests. Vi er i fuld sving med at udgive en ny løsning som vil fungere på iPhone / iPad. Vi har forhåbentlig allerede en løsning klar onsdag d.31 maj.


10. Maj 2023:
Vi har idag opdateret med mindre forbedringer som vedrører oversættelser og undertekster, test resultat gennemgang, og emnetest generering. Samtidig har vi opdateret i elev versionen til iPhone/iPad/Mac.


2. Maj 2023: Vi har idag udgivet en række forbedringer: 1) Stabilisering af QR-scan vedr. rød stjerne (start af lektion) – 2) Aktiveringskoder kan nu også forlænge elevens adgang – 3) Fejl i undertekster til tests rettet – 4) Elevens lektioner registreres først som gennemgået ved sidste slide.


1. Maj 2023: Vi har idag introduceret Beståelsesgarantien, som giver elever som mod forventning ikke består, 30 dages forlængelse af deres adgang.